Cua Mủ Bảo Hiểm Nhật Bản Siêu Gạch Togekurikani (Helmet Crab)
Tôm he Nhật Bản Kuruma ebi( Penaeus japonicus)
Cám ơn mn đã xem Video
Bấm đăng kí kênh của Quỳnh để ko bỏ lỡ các Video mới nhé

Bấm đăng kí kết bạn fb:

Kênh mới của Sa:

Nguồn: https://canhosafira.com/category