🔴Trực Tiếp: Thánh Lễ Trực Tuyến Tại Nhà Thờ Đức Bà Tổng Giáo Phận Sài Gòn Chúa Nhật Tuần 5 Mùa Chay

0
72Trực Tiếp: Thánh Lễ Trực Tuyến Tại Nhà Thờ Đức Bà Tổng Giáo Phận Sài Gòn Chúa Nhật Tuần 5 Mùa Chay
TGP Sài Gòn Thông Báo Tạm Ngưng Cử Hành Thánh Lễ và các sinh hoạt công giáo.
Nguồn thông tin tại:
Video gốc:
Mọi thắc mắc góp ý liên hệ: tamsuconggiao@gmail.com

Nguồn: https://canhosafira.com/category

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here