5 thay đổi quan trọng của luật BHXH có lợi cho người lao động

0
39Bảo hiểm Xã hội trong thời gian gần đây trở thành một đề tài “nóng” được đông đảo công nhân, viên chức và người lao động quan tâm. Vì thế, những chính sách của BHXH luôn được cập nhật, bổ sung để hoàn thiện và mang lại những lợi ích thiết thực cho người tham gia.

🔹🔹🔹THÔNG TIN THAM KHẢO🔹🔹🔹
🌐 Luật Bảo hiểm Xã hội 2014:
🌐 Quyết định số 595/QĐ-BHXH:

Giai cấp công nhân Việt Nam có vai trò quan trọng trong cách mạng giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đội ngũ công nhân tỉnh Bình Dương là một bộ phận cấu thành của giai cấp công nhân Việt Nam, cho nên việc xây dựng đội ngũ công nhân Bình Dương để góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh là yêu cầu khách quan trong thời kỳ mới.

Nguồn: https://canhosafira.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://canhosafira.com.vn/bao-hiem

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here