Bảo Hiểm Nhân Thọ Chubb Life – Kế Hoạch Tài Chính Trọn Đời Toàn Diện 2013

1
41“Tối ưu lợi ích của Khách hàng” là mục tiêu hàng đầu mà Chubb Life luôn hướng đến trong quá trình hoạt động của mình. Chúng tôi không ngừng nỗ lực nghiên cứu, sáng tạo những sản phẩm thích nghi nhất với nhu cầu và khả năng của nhiều đối tượng Khách hàng khác nhau. Sản phẩm Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện 2013 được phát triển và ra đời trong nỗ lực đó.
Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện 2013 là lựa chọn hoàn hảo cho mọi Khách hàng đang có nhu cầu được bảo vệ tài chính, đồng thời muốn có thêm một khoản ngân sách dự phòng để sử dụng khi cần thiết.
Những ưu điểm nổi bật
• Giải pháp trọn gói: một Hợp đồng – một Tài khoản – nhiều Quyền lợi Bảo hiểm.
– Ngoài Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản, khách hàng còn có thể tham gia nhiều Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng để có sự bảo vệ toàn diện chỉ trong một Hợp đồng Bảo hiểm.
– Tất cả Quyền lợi Bảo hiểm đã tham gia được duy trì hiệu lực cho đến khi đồng tiền cuối cùng trong Giá trị Tài khoản Hợp đồng được sử dụng hết.
• Bảo vệ toàn diện không chỉ bản thân khách hàng mà cả những người thân yêu trong gia đình, đảm bảo con đường giáo dục của con trẻ với các Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng.
• Mức phí cạnh tranh – Kế hoạch đóng phí tùy thuộc vào khả năng và nhu cầu tại từng thời điểm của khách hàng.
– Cùng một mức phí khách hàng có thể nhận được sự bảo vệ cao hơn, quyền lợi nhiều hơn.
– Phí Bảo hiểm rủi ro cho các Quyền lợi Bảo hiểm được khấu trừ từ Giá trị Tài khoản Hợp đồng.
– Khách hàng được chủ động lựa chọn, bổ sung hay hủy bỏ các Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng tùy theo nhu cầu bảo hiểm trong từng giai đoạn của cuộc sống.
• Đầu tư hiệu quả – Tài chính minh bạch
– Toàn bộ Phí bảo hiểm sau khi khấu trừ các khoản phí theo quy định sẽ được đầu tư sinh lợi theo chính sách của Chubb Life. Lãi suất đầu tư không thấp hơn lãi suất cam kết. Lợi nhuận đầu tư được tích lũy trong Giá trị Tài khoản Hợp đồng của khách hàng.
– Lãi suất áp dụng tính lãi cho Giá trị Tài khoản Hợp đồng được công bố rộng rãi

Nguồn: https://canhosafira.com/category

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here