Đây là kênh thông tin về Lao động- thương binh & xã hội
Nội dung bao gồm các văn bản quy định, hướng dẫn mới nhất của ngành
Các bạn xem nhớ chia sẻ và đăng ký kênh để xem video mới nhé

Nguồn: https://canhosafira.com/category