Thước dùng đo Dương trạch: Thước trên 42,9 cm dùng trong: Kiến trúc nhà ở, cửa, cổng, nội thất, bàn ghế, giường tủ. Thước dùng đo Âm phần: Thước…

Nguồn: https://canhosafira.com/category