Cách gợi mở nhu cầu bảo hiểm nhân thọ- a/c nên đăng ký kênh để xem được các video tiếp nhé
Các a/c tvv cứ mạnh dạn và chủ động tư vấn bảo hiểm cho khách hàng nhé
Mình sẽ làm nhiều video tình huống thế này nữa để giúp các bạn TVV, đặc biệt là TVV mới có thể có thêm kinh nghiệm và kỹ năng tư vấn bảo hiểm cho khách hàng của mình

Nguồn: https://canhosafira.com/category