Chùa Việt Nam: Chùa Một Cột.
Trải qua thăng trầm của thời gian, trong không gian văn hóa tín ngưỡng ngàn năm, chùa Một Cột (hay còn gọi là Diên Hựu Tự) công trình đã trở thành biểu tượng trường tồn cùng dân tộc.

Cùng theo dõi Kênh An Viên tại

Nguồn: https://canhosafira.com/category