Website:
Hotline dự án: 0911.58.9191
Lock căn, Bảng giá: 0983.240.389
—————————————————–
BAN QLDA CHUNG CƯ C51 BẮC HÀ 0911.58.9191 TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
Fanpage Facebook Dự án Chung cư 6th Element C51 Bắc Hà:

Nguồn: https://canhosafira.com/category