Trang thông tin chính thức dự án Chung cư Berriver Premier Long Biên
Mở bán đợt 1 tháng 8/2018. Giá gốc trực tiếp CĐT HANCO 9

Nguồn: https://canhosafira.com/category