CHUYỆN BÊN THẦY | Đức Huỳnh Giáo Chủ | Phật Giáo Hòa Hảo | Nhóm Thanh Kim Huệ

40
46Nam-mô Tây-Phương Cực-Lạc thế giới Đại-từ Đại-bi phổ độ chúng-sanh A-Di-Đà-Phật.

Nam-mô nhứt nguyện cầu: Thiên-Hoàng, Địa-Hoàng, Nhơn-Hoàng, Liên-Hoa hải-hội, thượng Phật từ-bi, Phật-vương độ chúng, thế-giới bình-an.

Nam-mô nhị nguyện cầu: Cửu-huyền Thất-tổ Tịnh-độ siêu-sanh.

Nam-mô tam nguyện cầu: Phụ-mẫu tại đường tăng long phước thọ, phụ-mẫu quá khứ trực vãng Tây-phương.

Nam-mô tứ nguyện cầu: Bá-tánh vạn dân từ-tâm bác-ái, giải-thoát mê-ly.

Nam-mô ngũ nguyện cầu: Phật-Tổ, Phật Thầy từ-bi xá tội đệ-tử tiêu tai tịnh sự, trí-huệ thông-minh, giai đắc đạo quả.

Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Nguồn: https://canhosafira.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://canhosafira.com.vn/am-nhac

40 COMMENTS

 1. Video này có nhạc nền là ngẫu nhiên chứ đệ không cố ý thêm nhạc. Do lúc làm video nó có sẵn trong video nền mà đệ không nghe kỹ. Rất mong quý đồng đạo thông cảm!

 2. Các cô chú nói rất đúng vì chuyện của thầy thì ko được bỏ tất cả những chuyện vì hết, nam mô a di đà phật

 3. Từ Bi Hỷ Xã Thân Tâm An Lạc

  Niệm Phật Vãng Sanh

  CON Thành Tâm Khấn Nguyện

  Kính lạy mười phương phật
  Kính lạy mười phương pháp
  Kính lạy mười phương Tăng
  Xin chứng giám lòng con
  Với tất cả tâm thành
  Dâng lên lời khấn nguyện
  Xin cho con mãi mãi
  Lòng tôn kính vô biên
  Hơn núi biển mênh mông
  Dâng lên mười phương phật
  Xin cho con mãi mãi
  Lòng thương yêu khôn cùng
  Trải thới giới tam thiên
  Đến trúng sinh vô tận
  Xin cho khắp muôn loài
  Sống yên lành bên nhau
  Không ganh ghét oán thù
  Không chiến tranh giết chóc
  Xin cho kẻ bất thiện
  Biết tin có luân hồi
  Có nghiệp báo trả vai
  Để hồi đầu hướng thiện
  Xin kẻ mù được sáng
  Kẻ điếc lạy được nghe
  Kẻ nghèo được ấm no
  Kẻ ốm đau bình phục
  Xin cho loài cầm thú
  Thoát được nghiệp ngu si
  Tái sinh vào cõi người
  Biết tu theo phật Pháp
  Các vọng linh vất vưởng
  Trong cõi giới u huyền
  Thoát nghiệp đói triền miên
  Quy y và siêu thoát
  Xin cho nơi địa ngục
  Chúng sinh đang đọa đài
  Khởi được Tam từ Bi
  Để xa lìa cảnh khổ
  Cúi xin mười phương phật
  Chư bồ tát thánh hiền
  Đem chánh pháp thiên liên
  Sáng soi nghìn thế giới
  Cho chúng con mãi mãi
  Dù sinh về nơi đâu
  Điều gặp pháp nhiệm mầu
  Để nương theo tu tập
  Cho con biết khiêm hạ
  Biết tôn trọng mọi người
  Tự thấy mình nhỏ thôi
  Việt tu còn kém cỏi
  Cho tay con rộng mở
  Biết sang sẻ cúng dường
  Biết giúp đỡ yêu thương
  Đến những người khốn khó
  Xin cho con bình thản
  Trước nghịch cảnh cuộc đời
  Dù bị mắng bằng lời
  Hay bằng điều mưu hại
  Xin tâm con sung sướng
  Khi thấy người thành công
  Hoặc gây tạo phước lành
  Như chính con làm được
  Cho con biết im lặng
  Không nói lỗi của người
  Chỉ lặng lẽ dùng lời
  Cầu cho người hết lỗi
  Xin vòng dây tham ái
  Rồi khỏi cuộc đời con
  Để cho trái tim con
  Biết yêu thương tất cả
  Cúi lạy mười phương phật
  Đau khổ đã nhiều rồi
  Vô lượng kiếp luân hồi
  Đắng cay và mọi mệt
  Nay con dâng lời nguyện
  Giải thoát quyết tìm về
  Giác ngộ quyết lìa mê
  Độ sinh đền ơn phật
  Xin cho con giữ vững
  Được chí nguyện tu hành
  Không một chút buông lơi
  Không một giờ xao lãng
  Xin vẹn toàn giới hạnh
  Với thiền
  Nam Mô Bổn Sư Thích CA Mâu Ni Phật
  Nam Mô A Di Đà Phật

 4. Nội t đưa t đến đây :)) lúc trước ở vs nội khi ngủ nội thường bật cái này nghe ngủ ôi nhớ dữ

  A di đà phật

 5. Chào các đạo hữu xa gần lời chúc sức khỏe an lạc, nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật, nam mô a di đà phật. 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here