CỔ PHIẾU ACB
KẾT QUẢ KINH DOANH 2019 RA SAO.
Qua những CHIA SẼ:
1. Mô hình hoạt động ngành Ngân hàng.
2. Ưu điểm ACB trong ngành.
3. Cấu trúc tài sản.
4. Hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Hy vọng sẽ khái quát đầy đủ các thắc mắc mà cổ đông hoặc nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu ACB
=======================================================
Để mở TK tại Chứng Khoán FPT:
Để tham gia các khoá học đầu tư của DŨNG:
Để nhận Quản Lý Tài Sản:
Liên hệ với QUANG DŨNG qua: 0933.687.436
Website: Quangdungstock.com
#đầutưchứngkhoán
#đừngđánhrơitiền
#họcchứngkhoán
#mởtàikhoảnchứngkhoán
#đầutư
#cổphiếu

Nguồn: https://canhosafira.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://canhosafira.com.vn/tai-chinh