BeRich trong Chương trình Thành phố hôm nay trên HTV9 chia sẻ về chủ đề Có nên mua bảo hiểm nhân thọ cho con. Cuộc trò chuyện xoay quanh nhiều vấn đề như:
– Việc mua BHNT cho con phù hợp với những phụ huynh có điều kiện tài chính như thế nào?
– Trường hợp nhiều phụ huynh không thuộc điều kiện tài chính nhưng vẫn muốn mua BHNT cho con, thì những rủi ro họ có thể gặp phải là gì?
– Bên cạnh việc bảo hiểm cho những rủi ro có thể gặp phải, một trong những lý do mà các phụ huynh chọn mua BHNT cho con đó là xem như đây là khoản tích luỹ dành cho con sau này vào đại học hay đi du học. Hình thức tích luỹ này có hợp lý hay không?
– Những lưu ý trong trường hợp phụ huynh muốn mua BHNT cho con.
– Về ý kiến cho rằng nên mua BH cho người trụ cột trong gia đình là cha mẹ hơn là mua BH cho con.
– Nhiều phụ huynh không chọn mua BHNT cho con, đã chọn giải pháp khác để tích luỹ của để dành cho tương lai con mình sau này bằng hình thức gửi tiết kiệm. So sánh 2 hình thức tích luỹ này giống và khác nhau như thế nào…

Xem thêm các chia sẻ khác tại:

Nguồn: https://canhosafira.com/category