Người dân chung cư Hoà Bình, chung cư đầu tiên ở TPHCM bị cách ly, chia sẻ về cuộc sống sau rào chắn.

Nguồn: https://canhosafira.com/category