Đọc bản vẽ, bóc khối lượng, áp mã định mức đơn giá cho kết cấu móng băng với Dự toán GXD
Video đơn giản hướng dẫn quy trình đọc bản vẽ, bóc khối lượng, áp mã định mức, đơn giá theo từng bước. Sử dụng phần mềm Dự toán GXD nhập số liệu bóc khối lượng để tính ra khối lượng.

Các bạn học kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, trái ngành làm trong các dự án xây dựng, công ty và doanh nghiệp nhà thầu có thể xem, hiểu và dễ dàng nắm bắt cách đo, bóc, tra mã định mức, tra mã đơn giá. Các bạn cũng biết về kết cấu xây dựng: Móng băng. Kiến thức rất cần cho những người xây dựng.

♥ Mời bạn đăng ký khóa học đọc bản vẽ bóc khối lượng, khóa học đo bóc khối lượng, lập dự toán với MsThu An 0975.381.900.

♣ Link giới thiệu các khóa học nghiệp vụ xây dựng:
♣ Link giới thiệu chi tiết về các phần mềm Dự toán GXD, Dự thầu GXD, Đấu thầu GXD:

Nguồn: https://canhosafira.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://canhosafira.com.vn/xay-dung