Đừng tham gia bảo hiểm, có bị mất sớm hay thương tật vĩnh viễn cũng không được thanh toán tiền đâu.
Đó là lời khuyên của rất nhiều người, bạn nghĩ sao? Nếu bạn vẫn tin và muốn tham gia bảo hiểm, bạn đã biết thế nào là thương tật toàn bộ, vĩnh viễn chưa? Những điều khoản loại trừ đối với thương tật toàn bộ vĩnh viễn là gì?
Với mục tiêu để tất cả khách hàng bảo hiểm đều hiểu rõ bảo hiểm như một tư vấn viên chuyên nghiệp. Hãy để Phương giúp bạn tìm hiểu nhé.
Mọi câu hỏi liên quan hãy gửi đến Phương, được giúp mọi người tìm hiểu về bảo hiểm là niềm vui và hạnh phúc của mình.
Điện thoại: 0919058225
Email: phuongnguyen180986@gmail.com
Facebook:

Nguồn: https://canhosafira.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://canhosafira.com.vn/bao-hiem