Loại đất sét được sử dụng trong gạch Ceramic và Porcelain.

Gạch Ceramic được làm từ đất sét đỏ, nâu, hoặc màu trắng, trong khi gạch Porcelain hầu hết được làm bằng đất sét màu trắng chất lượng cao với độ tinh khiết cao. Các loại đất sét được sử dụng trong Porcelain thường có tạp chất ít hơn so với đất sét sử dụng trong Ceramic và chứa nhiều Cao lanh và Fenspat . Nên kết cấu gạch Porcelain sẽ dày, đặc và bền hơn.
The earliest ceramics made by humans were pottery objects, including 27,000-year-old figurines, made from clay, either by itself or mixed with other materials like silica, hardened, sintered, in fire. Later ceramics were glazed and fired to create smooth, colored surfaces, decreasing porosity through the use of glassy, amorphous ceramic coatings on top of the crystalline ceramic substrates.[7] Ceramics now include domestic, industrial and building products, as well as a wide range of ceramic art. In the 20th century, new ceramic materials were developed for use in advanced ceramic engineering, such as in semiconductors.

Đây là những mẫu gạch đẹp theo xu hướng hiện đại để các bạn tham khảo! Mong các bạn có thể tìm được ý tưởng hay cho ngôi nhà của mình!

Nguồn: https://canhosafira.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://canhosafira.com.vn/xay-dung