*Bài giải các dạng trong đề thi động lực học công trình:
*bài giảng+bài giải BT lớn Động lực học CT:
*Sách động lực học CT và sách bài tập của PGS TS phạm đình Ba:

*Một số đề thi động lực học CT: và
*Bài giảng phương pháp phần tử hữu hạn:
….
kênh youtube “Tổng Hợp Tài Liệu Xây Dựng 2019” channel-thư viện khổng lồ về xây dựng! nơi có thứ mà các bạn sinh viên cần!!! Nhớ đăng ký để nhận lấy thứ j mình muốn có!

Nguồn: https://canhosafira.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://canhosafira.com.vn/xay-dung