VTC Now | Những vi phạm liên quan tới vụ án Út “trọc” chỉ là một trong những vi phạm của cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến.

Nguồn: https://canhosafira.com/category