Hướng dẫn hiển thị – thêm – xóa – sửa trong Javascript – GSTS Đặng Ngọc Sơn

1
581. Chức năng hiển thị danh sách sinh viên từ dữ liệu cho trước
– Duyệt qua từng từng sinh viên
– Tạo ra html từ thông tin sinh viên đã duyệt qua
– Tham chiếu tới thẻ HTML cha chứa danh sách sinh viên
– Thay đổi nội dung thẻ cha trên bằng nội dung HTML vừa tạo ra
– Viết thành 1 function làm công việc này

2. Chức năng thêm sinh viên
– Bắt sự kiện người dùng click vào nút Create
– Lấy giá trị của các thẻ input
– Từ giá trị trên, tạo 1 object mới chứa thông tin của sinh viên
– Thêm object vừa tạo vào cuối danh sách sinh viên
– Viết hàm cho việc thêm sinh viên
– Sau khi thêm xong, clean các ô inputs đi

3. Chức năng xoá sinh viên
– Bắt sự kiện click vào nút Xoá trên mỗi sinh viên
– Lấy index của sinh viên vừa click vào
– Từ index lấy được, thực hiện xoá sinh viên đó khỏi danh sách sinh viên

4. Chức năng sửa sinh viên
– Bắt sự kiện click vào nút sửa
– Lấy index của sinh viên vừa click vào
– Từ index lấy được, lấy ra thông tin sinh viên
– Fill thông tin lấy được vào các thẻ input tương ứng
– Đổi nút Create bằng nút Save
– Enable edit mode
– Bắt sự kiện click vào nút Save
– Lấy ra những giá trị được nhập tại các inputs
– Từ giá trị inputs lấy đc, tạo 1 object mới chứa thông tin sinh viên
– Từ index của sinh viên lấy được, thực hiện sửa sinh viên
– Sau khi sửa xong, clean các ô inputs đi

Có j không hiểu các bạn nhớ IB vùng kín cho thầy :v
Kênh YTB của GSTS :
Face :

Nguồn: https://canhosafira.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://canhosafira.com.vn/cong-nghe

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here