Các học sinh tham gia luyện thi làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Truy cập website
Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký trên trang violympic.vn
Bước 3: Chọn vòng thi mà bạn muốn luyện tập, sau đó làm bài thi.

Nguồn: https://canhosafira.com/category