Hướng dẫn thủ tục tham gia BHXH lần đầu cho doanh nghiệp mới thành lập.

Thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT lần đầu cho doanh nghiệp quy định tại Mục 1 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 9.9.2015 của BHXH Việt Nam.

Chi tiết bạn có thể liên hệ chúng tôi:
Hotline: 0984.744.591 Ms Lan
Website: www.tanthueviet.com

#thutucbaohiemxahoi #huongdanthutucthamgiabhxh #baohiemxahoi #dichveketoan #ketoantanthueviet #dayketoanonline

Nguồn: https://canhosafira.com/category