– Hướng Dẫn , chia sẽ , giao lưu với các bạn 4 phương
– video quay bằng điện thoại , không được tốt. mong các bạn thông cảm
– quay trực tiếp không chỉnh sửa … tải lên trực tiếp
– Đăng ký ủng hộ anh em xây dựng.
* lick hướng dẩn tô tường cơ bản nhanh và đẹp

Nguồn: https://canhosafira.com/category