Ký hiệu các loại đất trên bản đồ Địa chính (Phần 2)

0
38Ký hiệu các loại đất trên bản đồ Địa chính (Phần 2)
Ký hiệu loại đất trên bản đồ Địa chính trong Video này theo Luật đất đai hiện hành 2013 và các văn bản hướng dẫn.

Mã loại đất ký hiệu trên bản đồ Địa chính  (Phần 2) sẽ tập trung vào hai nhóm đất còn lại là Đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng.

Một số câu hỏi thường gặp khi xem các Ký hiệu loại đất trên bản đồ Địa chính:

DSH là gì,DKV là gì,DCH là gì,DDT là gì,DDL là gì,DRA là gì,DCK là gì,TON là gì,TIN là gì,NTD là gì,SON là gì,MNC là gì,PNK là gì,BCS là gì,DCS là gì,NCS là gì

ONT là: Đất ở tại nông thôn
ODT là: Đất ở tại đô thị
TSC là: Đất xây dựng trụ sở cơ quan
DTS là: Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
DVH là: Đất xây dựng cơ sở văn hóa
DYT là: Đất xây dựng cơ sở y tế
DGD là: Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
DTT là: Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
DKH là: Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
DXH là: Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
DNG là: Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
DSK là: Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác
CQP là: Đất quốc phòng
CAN là: Đất an ninh
SKK là: Đất khu công nghiệp
SKT là: Đất khu chế xuất
SKN là: Đất cụm công nghiệp
SKC là: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
TMD là: Đất thương mại, dịch vụ
SKS là: Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
SKX là: Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
DGT là: Đất giao thông
DTL là: Đất thủy lợi
DNL là: Đất công trình năng lượng
DBV là: Đất công trình bưu chính, viễn thông
DSH là: Đất sinh hoạt cộng đồng
DKV là: Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
DCH là: Đất chợ
DDT là: Đất có di tích lịch sử – văn hóa
DDL là: Đất danh lam thắng cảnh
DRA là: Đất bãi thải, xử lý chất thải
DCK là: Đất công trình công cộng khác
TON là: Đất cơ sở tôn giáo
TIN là: Đất cơ sở tín ngưỡng
NTD là: Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
SON là: Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
MNC là: Đất có mặt nước chuyên dùng
PNK là: Đất phi nông nghiệp khác
BCS là: Đất bằng chưa sử dụng
DCS là: Đất đồi núi chưa sử dụng
NCS là: Núi đá không có rừng cây

Nguồn: https://canhosafira.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://canhosafira.com.vn/tong-hop

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here