Những hình ảnh đặc sắc phim “Cô gái nhà người ta” tập 22.
Phát sóng 21h40 thứ 4, thứ 5, thứ 6 trên VTV3.

Nguồn: https://canhosafira.com/category