* Link tải bảng tra Kim lâu, Tam tai và Hoang ốc:

*Tra năm sinh (âm lịch) làm nhà đẹp:
-Năm 2020: 1951-1954-1960-1963-1978-1987-1990-1996
-Năm 2021: 1952-1954-1955-1964-1970-1979-1982-1988-1991-2000
-Năm 2022: 1953-1955-1962-1965-1971-1983-1989-1998
-Năm 2023: 1954-1957-1963-1966-1981-1990-1993-1999-2002
-Năm 2024: 1955-1957-1958-1967-1973-1982-1985-1991-1994-2003
-Năm 2025: 1950-1956-1958-1965-1968-1974-1986-1992-2001-2004
—————————————————————-
Tư vấn thiết kế nhà và phong thủy tại Bắc Giang:
+ Web:
+ Fb:
—————————————————————-
#tuoideplamnha #xemtuoilamnha #ktssoat #congtythietkenhabacgiang

Nguồn: https://canhosafira.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://canhosafira.com.vn/xay-dung