Trong chương trình này, Luật Sư Di Trú Darren Nguyễn Ngọc Chương trình bày Quy Định Chính Thức về Gánh Nặng của Xã Hội và quy định này sẽ được bất đầu áp dụng vào ngày 15 tháng 10 năm 2019.

Luật Sư Di Trú Darren Nguyễn Ngọc Chương với hơn 24 năm kinh nghiệm là một Luật Sư người Mỹ gốc Việt đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California đã được Luật Sư Đoàn Tiểu Bang California chuẩn thuận và công nhận là luật sư chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ tức là Certified Legal Specialist in Immigration and Nationality Law.

Nguyen & Luu, LLP
1120 Roosevelt
Irvine, CA 92620
(949) 878-9888

Nguồn: https://canhosafira.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://canhosafira.com.vn/bao-hiem