* Kho Tư liệu Xây dựng
– Quy trình xây tường 200 bằng gạch đinh
– Kỹ thuật xây tường mới nhất
– Phương pháp xây tường bằng gạch đinh
– Cách xây tường 200 bằng gạch đinh

* Đơn vị thi công:
+ Hotline: 0937147684 – Mr. Võ Khắc Hiền

* Quản trị Kênh này:
+ Nhà thầu xây dựng chuyên nghiệp: Công ty Cổ phần Chính Thắng (CHITHACONST)
+ Hotline: 0948506097 – Mr. Huỳnh Văn Hảo

* Video dự thưởng 2019 – VIDEODUTHUONG2019 – VIDEO190101

Nguồn: https://canhosafira.com/category