Thiết thực chăm lo đời sống nhân dân

0
32Đời sống nhân dân được cải thiện, trật tự an toàn xã hội ổn định, bộ mặt đô thị từng bước khởi sắc, tổ chức Đảng và các đoàn thể quần…

Nguồn: https://canhosafira.com/category

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here