Thủ tục cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế | QTV

0
41QTV | Thủ tục cấp lại và đổi thẻ BHYT khi bị mất, hỏng hoặc thẻ hết hạn thông qua phần mềm khai BHXH điện tử.

* Website:
* Điện thoại: 033.3518752
* Email: baodientu.qtv@gmail.com

* Website:
* Điện thoại: 033.3518752
* Email: baodientu.qtv@gmail.com

Nguồn: https://canhosafira.com/category

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here