Thủ tục Hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp năm 2019

0
39TRÌNH TỰ – THỦ TỤC NHẬN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

– Bước 1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV, NLĐ chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ cho Trung tâm Giới thiệu việc làm (TTGTVL) nơi NLĐ muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.
=) Nộp ở đâu cũng được và không bị giới hạn nơi nộp hồ sơ hưởng.
Hồ sơ gồm có:
– Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu do Bộ LĐTBXH quy định);
– Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV) đã hết hạn; quyết định thôi việc hoặc quyết định sa thải hoặc quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV;
– Sổ BHXH bản chính + bản photto
– 2 ảnh 3 x 4
– CMTND photo + bản chính
– Bước 2. Thời hạn giải quyết hồ sơ:
+ Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, người lao động (NLĐ) chưa tìm được việc làm thì trung tâm giới thiệu việc làm (TTGTVL) thực hiện xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.
+ Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, TTGTVL ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo sổ BHXH có xác nhận trả cho NLĐ.
+ Trường hợp NLĐ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì TTGTVL phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
+ Thời điểm tính hưởng trợ cấp thất nghiệp: Ngày thứ 16 tính từ ngày nộp hồ sơ.
– Bước 3. Nhận tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp
+ Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ thời điểm có quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp, cơ quan BHXH tại địa phương thực hiện chi trả tiền trợ cấp tháng đầu cho NLĐ kèm theo thẻ BHYT.
+ Hàng tháng, cơ quan BHXH thực hiện chi trả trợ cấp TN trong vòng 12 ngày tính từ ngày hưởng trợ cấp TN tháng đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ.
Lưu ý:
– Ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của là ngày khai báo tình hình việc làm của tháng đầu tiên. Trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày nhận QĐ hưởng trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không đến nhận thì coi như là không có nhu cầu nhận thất nghiệp.
– Ngày đến nhận quyết định cũng là ngày được nhận thẻ BHYT. Thời hạn của thẻ được tính từ ngày thứ 16 kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.
– Hằng tháng người lao động phải đến khai báo về tình hình tìm kiếm việc làm. Nếu không đến khai báo hoặc không đến đúng hẹn thì sẽ không được nhận trợ cấp tháng đó. Tháng sau muốn đến nhận thì đến khai báo theo đúng hẹn bình thường.
– Nếu trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp mà người lao động tìm được việc làm (có giao kết hợp đồng lao động và có đóng bảo hiểm xã hội) thì thông báo ngay với TTGTVL đề dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp và bảo lưu lại quá trình hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Trường hợp cố tình không khai báo để trục lợi thì sẽ bị truy thu ==) ảnh hưởng rất lớn đến việc nhận các chế độ sau này.
—————–
Like & đăng ký kênh để được cập nhật kiến thức về BHXH
Thông tin liên hệ:
Mrs Lan: 0977083223
Email: doanlan291195@gmail.com

Nguồn: https://canhosafira.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://canhosafira.com.vn/bao-hiem

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here