Hướng dẫn thủ tục tham gia BHXH lần đầu cho doanh nghiệp mới thành lập.

Thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT lần đầu cho doanh nghiệp quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam.

Chi tiết liên hệ
Mrs Lan: 0977083223
Email: doanlan291195@gmail.com

Nguồn: https://canhosafira.com/category