VTC Now | Trong cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc ứng phó với dịch bệnh Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các Bộ, ngành không được để tình trạng người dân sống đói, khổ trong và sau dịch.

Nguồn: https://canhosafira.com/category