Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết mô hình hỗ trợ tín dụng.

Nguồn: https://canhosafira.com/category