Chi tiết về sự kiện tại đây nha:

Thông tin về Vinhomes Smart City tại đây nha:

✌️ Liên hệ quảng cáo, hợp tác – Huy: partners.schannel@gmail.com hoặc
👍 Like Facebook của #SchanneI:
🌟 Subscribe #SchanneI để xem ngay video mới nhất:

#mioisonodauthe

Nguồn: https://canhosafira.com/category