(Truyền hình VTC14) – Một sự việc xảy ra tại TP Hồ Chí Minh đang thu hút sự chú ý của dư luận trong những vừa qua, đó là có tới hơn 70.000 công nhân…

Nguồn: https://canhosafira.com/category