Home > Tài Chính > (VTC14)_Rút tiền ATM được 5 triệu đồng/lần

(VTC14)_Rút tiền ATM được 5 triệu đồng/lần(VTC14) – Từ tháng 7 này, khi rút tiền tại cây ATM, sẽ rút được tới 5 triệu đồng thay vì 2 triệu đồng như trước đây. Thay đổi này có được là nhờ một quy định mới của Ngân hàng Nhà nước vừa có hiệu lực.

Nguồn: https://canhosafira.com/category

1 Response

Leave a Reply