Tôi định làm nhà mặt bằng 50 m2 trên nền đất thịt chắc chắn ở Đông Anh. Gia đình tôi không có nhiều kinh phí để làm nhà nên dự kiến xây đơn giản,…

Nguồn: https://canhosafira.com/category