#Vietcombank, #tintứcviệt

Nguyên nhân được đưa ra theo nhiều nhà phân tích kinh tế VN và nhà băng cho hay. Sau sự kiện ngân hàng này phối hợp với BCA CSVN ra lệnh phong tỏa tài khoản hơn nửa tỷ tiền phúng viếng

Nguồn: https://canhosafira.com/category